Νέα

Ξηροφθαλμία – ένα πρόβλημα του σύγχρονου τρόπου ζωής

Η ξηροφθαλμία είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί σήμερα πολύ έντονα τους ασθενείς όλων των ηλικιών και επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους και την καθημερινότητα τους. Ορίζεται σαν χρόνια έλλειψη ενυδάτωσης και επαρκούς εφύγρανσης της εξωτερικής επιφάνειας των ματιών. Τα δάκρυα χρειάζονται για να υγραίνουν την εξωτερική επιφάνεια των ματιών, για να ξεπλένουν τη σκόνη και τους μικροοργανισμούς προστατεύοντας τα μάτια από μολύνσεις αλλά και να βελτιστοποιούν την όραση προσφέροντας διαύγεια στα διαθλαστικά μέσα ώστε να σχηματίζεται καθαρή εικόνα στο